Kärävä Oy kasvaa ja kehittää

Puunjalostusyritys Kärävä Oy on viime vuosina kehittänyt voimakkaasti toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmäänsä hyödyntämällä automatisoinnin ja digitalisaation etuja säilyttäen kuitenkin käsityön ja kotimaisuuden laadukkaissa tuotteissaan. Pirkkalassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta lähtee maailmalle puutuotteita jalostettuna eri tarpeisiin.

Kärävä Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Soinin mukaan toimintojen sähköistäminen on parantanut yrityksen tietojen käsittelyä: tieto on ajantasaista, sitä on helppo seurata ja jäsennellä riippumatta ajasta tai sijainnista. Reaaliaikaiset varastoarvot ovat tuotannon ja myynnin tiedossa, mikä helpottaa ja tehostaa toimintaa huomattavasti.

Jaakko Soini uskoo digitalisaation kehittyvän edelleen voimakkaasti tulevina vuosina ja toimintaa helpottavia digityökaluja pystytään vielä laajemmin hyödyntämään. ”Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ollaan sähköisyyden hyödyntämisessä huomattavasti edellä, mutta Keski-Euroopassa laskut lähetetään edelleen pääsääntöisesti paperisena tai sähköpostilla”, Jaakko kertoo.

Kärävä Oy käyttää taloushallinnon hoitamiseen Finagon Procountor -ohjelmistoa yhdessä tilitoimiston kanssa. Sähköisellä ohjelmistolla hoidetaan kirjanpito, myynti- ja ostolaskutus sekä palkanlaskenta. Jaakko Soini kertoo taloushallinnon hoituvan joustavasti, kun valtaosa laskuista kulkee sähköisesti ja reskontran kokonaiskuvan hallitseminen on helppoa yhdellä vilkaisulla. Ohjelmistoon on liitetty rajapintojen avulla myös toiminnanohjausjärjestelmä, jolloin muun muassa myyntilaskutus integroituu taloushallinnon kanssa.